หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วม สสสร. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ร่วม สสสร. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

admin student
31 ตุลาคม 2561 16:29:54

กองพัฒนานักศึกษา ร่วม สสสร. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา


           วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) จัด โครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา  ขึ้น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ


           กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสมัครงาน การพูดหน้าห้องเรียน การอยู่ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ หรือการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และงานที่เข้าร่วม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา กว่า 200 คนข่าว: นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา