หน้าหลัก > ข่าว > > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (CODIV-19) ฉบับที่ 7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (CODIV-19) ฉบับที่ 7

admin student
10 พฤษภาคม 2565 13:08:34

***** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (CODIV-19) ฉบับที่ 7

***** ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

***** ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3152598278360926

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา