หน้าหลัก > ข่าว > > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร (เพิ่มเติม)

admin student
14 มกราคม 2564 20:12:01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร (เพิ่มเติม) ถึงน้องๆ ที่ยังไม่ได้ตอบข้อความและที่ตอบไปด้วยแล้วนะครับ ทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้เรียนออนไลน์จนถึง 17 มกราคม 64 นะครับ หลังจากนี้อาจจะต้องดูสถานการณ์กันอีกที ดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะครับ


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา