หน้าหลัก > ข่าว > > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

admin student
14 มกราคม 2564 20:14:04

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564

-----------

(แอดมินขอสรุปย่อๆ ให้นะครับ นศ ให้เรียนออนไลน์ถึง 31 มกรานี้ ตามประกาศของ อว. ส่วนเจ้าหน้าที่จะสลับกันมาปฏิบัติหน้าที่ (WFH) นั้นหมายถึงมหาลัยไม่ได้ปิดครับ เข้ามาติดต่อได้หากมีความจำเป็นเร่งด่วน)

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา