หน้าหลัก > ข่าว > > ประกาศแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดโรน่า หรือ COVID-19 (นักศึกษาฝึกงาน)
ประกาศแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดโรน่า หรือ COVID-19 (นักศึกษาฝึกงาน)

admin student
14 มกราคม 2564 20:15:48

ประกาศแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดโรน่า หรือ COVID-19 (นักศึกษาฝึกงาน)

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา