หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับน้องๆ นิสิต-นักศึกษาที่สนใจการทำคอนเทนต์เรื่องกิน ดื่ม เที่ยว โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!
สำหรับน้องๆ นิสิต-นักศึกษาที่สนใจการทำคอนเทนต์เรื่องกิน ดื่ม เที่ยว โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!

admin student
08 พฤศจิกายน 2566 15:08:40


สำหรับน้องๆ นิสิต-นักศึกษาที่สนใจการทำคอนเทนต์เรื่องกิน ดื่ม เที่ยว โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! THE STANDARD เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Content Creator และ TikTok & Short Clip Creator (THE STANDARD LIFE) เราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมเป็นใบเบิกทางและโอกาสให้คุณและเราร่วมงานกันในอนาคต รายละเอียดดังนี้

.

THE STANDARD INTERN (THE STANDARD LIFE) 

.

????Content Creator (THE STANDARD LIFE) 

- ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของงานเขียน ภาพ และวิดีโอ เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีความสนใจเรื่องการกินดื่ม ร้านอาหาร คาเฟ่ การท่องเที่ยว และเทรนด์ใหม่ๆ 

- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ

- ติดตาม สังเกตข่าวและกระแสต่างๆ และรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ เพื่อผลิตคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

.

????TikTok & Short Clip Creator (THE STANDARD LIFE)

- ผลิตคลิปวิดีโอสั้นโดยอิงเนื้อหาจากรายการใน THE STANDARD LIFE เพื่อนำเสนอในแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นต่างๆ

- มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตคลิปวิดีโอสั้นให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท

- กล้าคิดและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการต่างๆ

- มีความพร้อมในการปรับตัวและเรียนรู้การใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆ บนโลกออนไลน์อยู่เสมอ

- มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี ทันต่อข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเทรนด์แพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมประยุกต์ใช้กับงานได้

.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยต้องมีระยะฝึกงานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

.

????สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://thestandard.co/career/internship/internship/Download