หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมค่ายอาสาโรงเรียนบ้านรางมูก อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมค่ายอาสาโรงเรียนบ้านรางมูก อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม

admin student
05 สิงหาคม 2565 14:13:09


ชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคม

กิจกรรมค่ายอาสาโรงเรียนบ้านรางมูก

อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม

“Creative Social Culture Club”

Volunteer Camp at Ban Rang Muk School, Don Tum District, Nakhon Pathom Province

https://www.facebook.com/CCMSSRU/videos/1063778801242905

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา