หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 62-64) เข้าร่วมอบรม “ภัยสื่อสังคมออนไลน์”
ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 62-64) เข้าร่วมอบรม “ภัยสื่อสังคมออนไลน์”

admin student
10 มีนาคม 2565 11:47:02

เก็บหน่วยบอกด้วย

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 62-64) เข้าร่วมอบรม “ภัยสื่อสังคมออนไลน์”

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

ได้ 3 หน่วยกิจกรรม ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfFcACNlnPTbp.../viewform

และขอให้เข้ากลุ่มติดตามข่าวสารการอบรม

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3115478378739583


http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา