หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2567 09:40:02

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"
Suan Sunandha Rajabhat University, in collaboration with the National Blood Centre, Thai Red Cross Society, invites you to participate in "Blood Donation."


https://www.facebook.com/photo/?fbid=772590571562177&set=a.462404189247485

#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th