หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทา พัฒนา soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
สวนสุนันทา พัฒนา soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

admin student
01 พฤษภาคม 2567 13:26:30

#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th