หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านตรวจสอบรายชื่อสละสิทธิ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านตรวจสอบรายชื่อสละสิทธิ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

admin student
19 มิถุนายน 2563 11:57:52

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านตรวจสอบรายชื่อสละสิทธิ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามมาตรา 29(3) ซึ่งผู้มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องดำเนินการเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีพุทธศักราช 2563 นี้ตามวันและเวลาที่ระบุในหมายเรียก(สด.35) หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เทิดขวัญชัย เบอร์0634565194 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.ทุกวัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

คลิ๊ก

**ยกเว้นกรณีที่ได้ทำการสละสิทธิ์ด้วยตนเองแล้วแต่ยังมีรายชื่อในบัญชีนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบของงานสัสดี**

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา