หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม”
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม”

admin student
14 มิถุนายน 2565 14:56:58


               เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ Soft Skill แกนนำวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษามีพื้นฐานของการเป็นวิศวกรสังคม, การแยกแยะ Objective Data และ Subjective Data และการวิเคราะห์เหตุ-ผล ฯลฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากคณะะต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรม โกล์เดน ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid02t97FLAvjApeBkbt1PEM3zsE1sx22tw4yrt2nEJfKaxUPfp5spSyK1YEUPaMhEqGkl

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา