หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท
โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท

admin student
10 มิถุนายน 2566 12:06:25


             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท 
          “The International Youth Representatives in Experiencing the Sufficiency Economy Philosophy (IYSEP 2023)” โดยมี นางอรนุช  ศรีนนท์ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่คณะเยาวชนทั้ง 36 คน  ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท ซอยสุขุมวิท 18

          โดย Miss Kyle Andrea Hufanda นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการได้รับความชื่นชมจากคณะผู้จัดโครงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีและอาจารย์วิทยากรหลักการในการเป็นผู้นำที่ดี กระตือรือร้น อ่อนน้อม มีความสามารถในการจูงใจ กระตุ้นและช่วยเหลือเพื่อน ก่อให้เกิดความร่วมมือทำให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี และจะเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0PcnARZnjqjFxXSHzNWRX3SnYWHj1zAYgrMh1jnqAHu4WiDHbS4Ao77xuJMPkvwhWl
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา