หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศขยายระยะเวลาการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565

admin student
10 มีนาคม 2565 10:12:50

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ออกไปจนถึงวันที่ 01 เมษายน 2565

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3100962293524525

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา