หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)

admin student
12 กรกฏาคม 2566 11:40:59
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ที่เว็บไซต์ ---> https://reg.ssru.ac.th

Free Enrollment for Semester 1, Academic Year 2023 are available at the website ---> https://reg.ssru.ac.th

#www.ssru.ac.th

#https://admission.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid036t2W1V1yxpm9fy4CCMVWXRK2s4bPDUZNVJaNPDYiW52fG8mrtJTCSqkZ9bpMn3whl
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา