หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งประกาศขยายเวลาสำหรับบัณฑิตที่พบปัญหาชุดครุยวิทยฐานะ
แจ้งประกาศขยายเวลาสำหรับบัณฑิตที่พบปัญหาชุดครุยวิทยฐานะ

admin student
13 กรกฏาคม 2566 16:04:19
แจ้งประกาศขยายเวลาสำหรับบัณฑิตที่พบปัญหาชุดครุยวิทยฐานะ ขอให้นำหลักฐานการจอง พร้อมบัตรประชาชนและชุดครุยฯ ติดต่อที่ร้านโชติพันธุ์ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศ

เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนชุด #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา#สำนักทรัพย์สินและรายได้#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#ssru

This is the graduation news in terms of gown made at Bureau f Asset and Income of SSRU. For those who are graduate and willing to amend/change your tailor-made cut gowns can contact Chotiphan Shop within 15 working days from the announcement date.  

-------
https://www.facebook.com/photo?fbid=746546800807897&set=a.634533335342578

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา