หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 1-3 (รหัส 62-64) ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ Grooming Program for Micropreneur
ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 1-3 (รหัส 62-64) ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ Grooming Program for Micropreneur

admin student
10 พฤษภาคม 2565 10:17:56


ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 1-3 (รหัส 62-64) ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ Grooming Program for Micropreneur (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จัดโดย ธนาคารออมสิน รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,000 คน โดยสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 (ทั้งนี้เมื่อเต็มจำนวนที่รับจะทำการปิดรับสมัครทันที

ผู้สนใจสามารถทำการสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/RvSwGFZ3jNr7NoTC9

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3136662966621124

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา