หน้าหลัก > ข่าว > แวดวงกีฬา > SSRU Wellness Center ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการทุกท่านกรุณาแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัว
SSRU Wellness Center ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการทุกท่านกรุณาแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัว

admin student
07 กันยายน 2566 09:51:01


SSRU Wellness Center ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการทุกท่านกรุณาแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัว ที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้เข้าใช้บริการจะต้องแต่งกายด้วย เสื้อผ้ากีฬาและสวมรองเท้าผ้าใบเท่านั้น ฟิตเนสเปิดให้บริการ 09.00-19.00 น.

All members and guests are required to show SSRU ID card and wear proper gym attire when exercising. Only a sport-wear and shoes are permitted at all times in the Wellness Center with service hour from 09.00-19.00 hrs.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=775002591085289&set=a.567395961845954

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา