หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > โครงการประกวดร้องเพลงไทยสากลเเละไทยลูกทุ่ง โดยชมรมภาษาเเละวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการประกวดร้องเพลงไทยสากลเเละไทยลูกทุ่ง โดยชมรมภาษาเเละวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin student
02 สิงหาคม 2565 12:21:19

วันที่ 1 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2565 ณ Google Classroom โดยชมรมภาษาเเละวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Check out May 1 - May 26, 2022 at Google Classroom by Language and Literature Club Suan Sunandha Rajabhat University

https://www.facebook.com/866564366851030/videos/2268541629961005/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา