หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

admin student
16 พฤศจิกายน 2566 17:13:21#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#digitaluniversity
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th