หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา หารือการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน
กองพัฒนานักศึกษา หารือการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน

admin student
13 มกราคม 2563 16:11:59

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าฝ่าย/ผู้แทนฝ่าย กองพัฒนานักศึกษา หารือการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อาทิ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 , พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสุนันทารำลึก ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา