หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

admin student
09 กันยายน 2563 12:23:44


https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1663168033865319?__tn__=-R


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา