หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

admin student
15 พฤศจิกายน 2564 12:00:03

                เช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา และตัวแทนสโมสรนักศึกษา ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการ ”รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร“ เพื่อเยี่ยมเยียน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระจายองค์ความรู้ สร้างช่องทางการสื่อสาร แบ่งปัน อัพเดทข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการนักเรียน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google meet

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3016499851970770


http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา