หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562
การประชุมชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562

admin student
13 มกราคม 2563 16:16:47

เย็นวานนี้ (20 พ.ย. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นประธานการประชุมชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา