หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

admin student
15 พฤศจิกายน 2564 11:04:04

              วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet) https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3010461039241318

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา