หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 18:12:37

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

Student Development Division attends a workshop on “The Network of Student Affairs” hosted by Chiang Rai Rajabhat University during 9-11 January 2023. Representatives from 38 Rajabhat Universities  and 9 Rajamangala university of Technology join this 12 th Annual Meeting.

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02fUG9AGPfnbAPBwaT5i5uok5VTwbiwrx8c4CzGfCdhZryHcn8E8Spr2HmzbzY957Rl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา