หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษาร่วมสนับสนุนกระบวนการ PDPA ขับเคลื่อนสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
กองพัฒนานักศึกษาร่วมสนับสนุนกระบวนการ PDPA ขับเคลื่อนสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

admin student
20 กันยายน 2566 12:24:13


    วันที่ 20 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษาร่วมสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภายใต้โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยจะมีการดำเนินการ ในเรื่องของการจัดทำกระบวนการ PDPA และโปรแกรมบริหาร จัดการและสร้างช่องทางในการรับคำร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมาย ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/700009912153577

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา