หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบนโยบายและให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาสวนสุนันทา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบนโยบายและให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาสวนสุนันทา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2567 09:49:05วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบนโยบายและให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาสวนสุนันทา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ได้มอบธงมหาวิทยาลัยให้กับผู้แทนนักกีฬา พร้อมทั้งมอบดอกไม้ให้กับนักกีฬา และนำทัพนักกีฬาเข้ากราบสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน #กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่49 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 , ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid02cPabYbFafwtX4VQYSRtSoptamHjNMMGCwy4bPWsKobUbzcGQwDqzXx2tVqNmSN85l
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th