หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทา สัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนรอบ 2 โควตาความสามารถพิเศษ (กิจกรรม/กีฬา)
สวนสุนันทา สัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนรอบ 2 โควตาความสามารถพิเศษ (กิจกรรม/กีฬา)

admin student
09 พฤษภาคม 2566 13:49:25สวนสุนันทา สัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนรอบ 2 โควตาความสามารถพิเศษ (กิจกรรม/กีฬา)

วันที่ 19 เมษายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจกรรมและกิจการศิษย์เก่า รวมถึงฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ สัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมและกีฬา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครนับร้อยคนเข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านในวันที่ 27 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02asBVZCoyE4yXBQ8nJuG182RSdbf65LnC6xPnzCeBvn4oyQbJxqesppXCgwLT9SS6l

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา