หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

admin student
14 มิถุนายน 2565 10:23:53


** ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

https://www.facebook.com/photo/?fbid=177762964601065&set=a.157790759931619

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา