หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ ลักษณะสุต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ ลักษณะสุต

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2563 09:47:32

เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสหรัฐ ลักษณะสุต และมารดา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและรับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา