หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ช่วงนี้ (มิตร) มิจ เยอะมาก มาในทุกรูปแบบ โปรดตั้งสติก่อนที่จะกดหรือคลิ๊ก Link ใดๆ ด้วยนะครับ
ช่วงนี้ (มิตร) มิจ เยอะมาก มาในทุกรูปแบบ โปรดตั้งสติก่อนที่จะกดหรือคลิ๊ก Link ใดๆ ด้วยนะครับ

admin student
13 กรกฏาคม 2566 16:18:11ช่วงนี้ (มิตร ) มิจ เยอะมาก มาในทุกรูปแบบ โปรดตั้งสติ
ก่อนที่จะกดหรือคลิ๊ก Link ใดๆ ด้วยนะครับ
-------------------

Fraud alert !!!!  Due to the growing problem of scam calls and messages, Don’t click: If you receive a link in an SMS do not click the link, especially if it appears to be from a bank or an unknown number. Don’t fill: If you receive an SMS asking for personal information or request to update username/password or financial information with a link to a suspicious website don’t leave any personal information.

-------------------
https://www.facebook.com/photo/?fbid=286531213880423&set=a.127278969805649
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา