หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

admin student
09 กันยายน 2563 12:23:36


https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1670805299768259?__xts__[0]=68.ARBrN98dw3UDDM8fSfA40nE_K_H7ToAKtJDgj5pmqAh0oopObQn9EGoWHcxDJY02WanMp531XQxyKpBaJPh34sGG7yZFQGDF7lDSOHNxZbMJctyZbIVYoOwMpFmSJBku_GS8h3HYg18pNbB8K7XuwZWHnD-h2NwC6HGtH4kMSGJ7yeVlKxhPGaFhG1zC6cYteeTDMYsCSE94RQ_D4FvQvYWBJQ7vP6eJS4U3UPnZrWgyrLacYuJ_CX0sIMB3k6T5z-IaamysK-hHujy3uaKfKdAP5SqUdN_mikK6Od3vS9kj1LqP0EfriLX5OSsjVhhseofrBQLK64N-8RF_C0131rFHjg&__tn__=-Rhttps://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา