หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2564 ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2564 ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

admin student
10 พฤษภาคม 2565 13:12:14


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2564

ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และขนส่งอื่นๆ ที่สะดวก ดังนี้
  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรุณาเขียนให้ถูกต้อง)

วันที่สามารถเข้าไปพิมพ์เอกสารในระบบ DSL ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

วันที่สามารถจัดส่งเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้

 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3152821381671949

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา