หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษา

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 18:10:22


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ เลขาธิการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานกรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่ นายวันชัย ละนิโส ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ,นายศิวพงษ์ มิ่งแก้ว ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ และนางสาวสิริวิมล สายสมบูรณ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/481739030647334

htp://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา