หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากคุณสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษา
รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากคุณสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษา

admin student
13 มกราคม 2563 15:59:30


      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากคุณสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษา

      โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครหรือสอบถามทุนการศึกษาต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3

 


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา