หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายทรงชัย อินทร์สว่าง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายทรงชัย อินทร์สว่าง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร

admin student
09 กันยายน 2563 12:23:52


คลิ๊ก

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทาhttps://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1663300147185441?__xts__[0]=68.ARAwK-6CtH2IXB5s4_Pc6g1yiAtgEBPtegyY8yKrnIUN8qGai_IVTl3XDnh2mheY4hD3cq7TOiDqj7u7GwPS_oigA3L-c4gTizwX5390T4LptZe9_MoTIbydwbhSF2bOJ7X8UzmlwOOwf9Ha2-x2nMhsdN63uloi0lNF-czA4IbM-u6wV87ls4jwPnL00guLNDumhzbTWA-YiWxAXbygqgmwlhjnac3tyYY7DTk6rxXg5HGlfQh4FvrMxXzsHr1CSDrlE06CpFr7arrlrJwX_zNCwKUklOKSSUdXoapLl7UMxnkTuOWveyDjPvpzHrKi_nW49Geen6lUq4GELSbUFORaeQ&__tn__=-R