หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีส่งท้ายปี”
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีส่งท้ายปี”

admin student
14 มกราคม 2562 10:39:59กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีส่งท้ายปี”

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยในช่วงเช้า ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระภิกษะสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งภายในงานได้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก รวมถึงกองพัฒนานักศึกษาที่ร่วมผนึกกำลังจัดเตรียมงานและอำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของถวายพระกลับไปยังวัดราชาธิวาสวิหาร

ในช่วง 09.00 น. ของวันเดียวกัน เป็นกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งให้บุคลากรชาวสวนสุนันทาร่วมกันทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยฯ และวัดราชาธิวาสวิหาร ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรภายในกองฯ ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนภายในวัดราชาธิวาส วิหาร


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา