หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือ เตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือ เตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:58:42

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือ เตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง


          เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับ นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจการศิษย์เก่า เข้าพบ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ภายในมหาวิทยาลัยฯ เบื้องต้นกิจกรรมลอยกระทง จะยังคงการประกวดกระทง ของเหล่านักศึกษาที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ตกแต่งงานฝีมือ และพิเศษสุดในปีนี้ มีแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน The Toys และเพื่อนๆ ศิลปินในค่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดเตรียมด้านสถานที่และการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น อาทิ ออกบูทขายสินค้า เป็นต้น จึงได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกเข้าร่วมหารือด้วย ได้แก่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักทรัพย์สินและรายได้ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษาฟ

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university