หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > “ชมรมเพชรครุศาสตร์พัฒนาวิชาชีพครู” จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไร ให้มีความสุข"
“ชมรมเพชรครุศาสตร์พัฒนาวิชาชีพครู” จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไร ให้มีความสุข"

admin student
16 มีนาคม 2562 16:20:11


      “ ชมรมเพชรครุศาสตร์พัฒนาวิชาชีพครู” จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไร ให้มีความสุข" บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  ซึ่งมีนักศึกษาชมรมเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 700 คน แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์