หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดหาทุนเพื่อใช้ในการจัดค่ายอาสา
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดหาทุนเพื่อใช้ในการจัดค่ายอาสา

admin student
11 มีนาคม 2562 12:00:34


         วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า  พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน  ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองอธิการบดีฯ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษาเพื่อพูดคุยการดำเนินการจัดหาทุนสำหรับใช้ในการจัดค่ายอาสา โดยชมรมอาสาพัฒนาชนบทจะนำทุนดังกล่าวไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป