หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

admin student
15 พฤศจิกายน 2564 17:02:25


       เช้าวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากร เข้าร่มประชุม ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3026704747616947

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา