หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสุนันทาคลินิกเวชกรรม จัดตรวจ Metabolic แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสุนันทาคลินิกเวชกรรม จัดตรวจ Metabolic แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:25


     นับเป็นการร่วมมืออีกครั้ง สำหรับกองพัฒนานักศึกษา กับ สุนันทาคลินิกเวชกรรม โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม ให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งได้เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกคณะ วิทยาลัย ที่สนใจหรือรักในสุขภาพ เข้ารับบริการกันได้

     ข่าวดี สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ มีการเปิดรอบให้บริการตรวจโรค 4 วันด้วยกัน ได้แก่ 5,12, 22 และ26 กุมภาพันธ์ 2562 สนใจมารับบริการกันได้ที่สุนันทาคลินิกเวชกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. อย่าลืมเตรียมตัวกันมาให้พร้อม เพียงแค่ งดอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากน้ำเปล่า อย่างน้อย 8 ชั่วโมง หรือสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารไปแล้วไม่เกิน 2 ชั่วโมง สามารถเจาะน้ำตาลปลายนิ้วได้