หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธีมงาน “SDD The Student Night”
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธีมงาน “SDD The Student Night”

admin student
11 มกราคม 2562 12:58:57


กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ธีมงาน “SDD The Student Night” 

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้ใหญ่ใจดี นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 25 ธันวาคม 256 ณ ร้านจับแพะชนแกะ กรุงเทพ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน กำหนดเป็น ธีม “SDD The Student Night” ชุดนักศึกษา พร้อมกับจับฉลากของขวัญ นอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษจากผู้บริหารใจดี และรางวัลสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานโดยไม่เคยขาด ลา และมาสายเลย

สำหรับปีใหม่ 2019 ปีหมูทอง ปีนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีกินมีใช้ ตลอดปีและตลอดไป เทอญ..


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา