หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการแบ่งรอบฝึกซ้อมบัณฑิต 2566
กำหนดการแบ่งรอบฝึกซ้อมบัณฑิต 2566

admin student
31 สิงหาคม 2566 15:12:03


ประกาศฯ กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการ.pdf
GradeDate66_1.pdf
----

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา