หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > คณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่าเตรียมจัดการแข่งขันโบลิ่ง ครั้งที่ 1
คณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่าเตรียมจัดการแข่งขันโบลิ่ง ครั้งที่ 1

admin student
08 พฤษภาคม 2562 18:54:14

คณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่าเตรียมจัดการแข่งขันโบลิ่ง ครั้งที่ 1


       เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกิตติมศักดิ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกับ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ

        โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มศิษย์เก่า และการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้กำหนดเป็นกิจกรรมการแข่งขันโบลิ่ง ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารือกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถมีรายได้ในการสมทบทุนได้มากที่สุดhttp://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university