หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒน์จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ครั้งที่ 5
กองพัฒน์จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ครั้งที่ 5

admin student
08 พฤษภาคม 2562 17:33:35

กองพัฒน์ฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ครั้งที่ 5


       กองพัฒนานักศึกษาร่วม สสสร. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)  จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสมัครงาน การพูดหน้าห้องเรียน การอยู่ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ หรือการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะและงานที่เข้าร่วม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในครั้งนี้กว่า 200 คน


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university