หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:13:12

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด


          การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2561 “มิตรภาพและความภาคภูมิใจ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ อิสระเดี่ยวหญิง บทสรุปทำผลงานได้ดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

          ทั้งนี้ ผศ. ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แสดงความยินดีพร้อมกล่าวให้กำลังใจ กับนางสาว     จิราภรณ์ ปะกังพะลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยจะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university