หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพ “การเพนท์แก้วและการจัดสวนขวด”
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพ “การเพนท์แก้วและการจัดสวนขวด”

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:58:53

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพ “การเพนท์แก้วและการจัดสวนขวด” 

         เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ   ขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ฝึกอาชีพอิสระและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต    ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้จัดเป็นการอบรมการเพนท์แก้วและการจัดสวนขวด ขึ้นนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ภายใน  งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดี


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university