หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 8 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงานตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) ประจำปีการศึกษา 2561
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 8 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงานตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) ประจำปีการศึกษา 2561

admin student
14 พฤษภาคม 2562 10:49:28

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 8 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงานตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) ประจำปีการศึกษา 2561


      กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 8 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงานตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ของนักศึกษา, ศิษย์เก่า, ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการโดยตรง มีบริษัทเข้าร่วม 30 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง 1000 ตำแหน่งhttp://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university